Back to top

R. Kroflič: Razmišljanje o pomenu vzgoje v času pandemije (povezava)

P. Mrvar Gregorčič, K. Jeznik, R. Kroflič: Razmislek o vlogi in pomenu šolskih svetovalnih služb v času epidemije (povezava)

Z. Medveš: Šolanje na daljavo – izziv za individualizacijo pouka (povezava)

B. Mikulec: Izobraževanje odraslih v času pandemije COVID-19 (povezava)