Članice in člani

Predsedstvo ŠSFF
Mia Hočevar, predsednica
Sara Svati Sharan, podpredsednica
Larina Griessler, podpredsednica
Katja Ana Pokeržnik, tajnica

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Stefan Stojkoski 

Oddelek za arheologijo
Eva Korošec 

Oddelek za azijske študije
Lucija Vilčnik 

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Maja Šneider (

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Pika Kristan

Oddelek za filozofijo
Sara Svati Sharan 

Oddelek za geografijo
Katja Ana Pokrežnik 

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Larina Griessler 

Oddelek za klasično filologijo
Tjaša Šimunić 

Oddelek za muzikologijo
Nik Keber 

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Janja Antić 

Oddelek za prevajalstvo
Jani Kodre 

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Eva Kryštufek 

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Maja Rotter 

Oddelek za psihologijo
Marja Zakelšek 

Oddelek za romanske jezike in književnosti
Jonathan Rebetz 

Oddelek za slavistiko
Brina Minca Herlec 

Oddelek za slovenistiko
Mia Hočevar 

Oddelek za sociologijo
Žiga Dobravc 

Oddelek za umetnostno zgodovino
Vida Jocif 

Oddelek za zgodovino
Karin Gradišnik 

Doktorski študij
Nesa Vrečer