Nemški jezik

Nemški jezik

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Vsebina

Ciklično ponavljanje osnov morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, usvajanje struktur, ki so značilne za strokovni jezik. Nekatere posebnosti besedotvorja, terminologija zgodovinske znanosti, zahtevnejša strokovna besedila v modernem nemškem jeziku, tiskani in pisani viri.