Poklicna andragogika

Poklicna andragogika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela

Vsebina

Poklicno izobraževanje odraslih. Sistemi in različne možnosti zakonskega urejanja in organizacije
Razvoj izobraževanja v tovarnah, podjetjih in drugih organizacijah.
Sodobni trendi razvoja izobraževalne dejavnosti v podjetjih in organizacijah, problemi in perspektive.
Primerjalna analiza organizacije izobraževalne dejavnosti v podjetjih v izbranih evropskih državah

Organizacija izobraževalne dejavnosti v slovenskih podjetjih:
a) razvoj
b) zakonski in formalno-pravni okviri,
c) študije primerov.

Ustanovitev izobraževalne organizacije - zakonske osnove in predpisi, pogoji.
Vpliv sodobnega tehniziranega okolja na razvoj in samorazumevanje človeka.
Vpliv znanosti na razvoj strukture in organizacije dela