Kreativno pisanje 2 – poezija

Kreativno pisanje 2 – poezija

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin, prof. dr. Novak Boris

Vsebina

Študentke in študentje nadgradijo znanje iz pesniških oblik, ki so jih spoznali v prvem letu. Seminar seznani študent/ke z manj znanimi oblikami in zahtevnejšimi tehnikami pisanja. Ne omejuje se le na klasično poezijo v vezani besedi, temveč slušatelje/ice intenzivno seznanja tudi s prostim verzom in vsemi postopki, ki jih je vpeljala moderna lirika, vključno z eksperimentalnimi izkušnjami različnih avantgardističnih poetik 20. stoletja. Najvišji korak v programu kreativnega pisanja ima dvojni namen, ki je odvisen od motivacije študentov:
1) slušatelji/ce enopredmetnega programa Primerjalne književnosti, ki se profilirajo v smeri literarne kritike, publicistike in literarne vede, intenzivno izpopolnijo svoje znanje o razvoju pesniških oblik in postopkov ter njihovi izrazni moči v različnih literarnozgodovinskih obdobjih, vključno z današnjim časom;
2) pesniško nadarjeni slušatelji/ce na osnovi dosedanjega praktičnega obvladanja pesniških oblik in postopkov intenzivno ustvarjajo svojo lastno poezijo in razvijajo svojo osebno poetiko.
Predmet nadgradi tehnike pisanja, ki so jih študenti spoznali v 1. letniku, ter jim omogoči razvoj lastnega umetniškega ustvarjanja. Da jim tudi širši vpogled v zgodovino pesniških oblik in postopkov ter zmožnost samorefleksije in kritičnega ovrednotenja lastnega dela.