Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja

Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Študenti na seminarju predstavijo dispozicijo magistrskega dela, ki vkljucuje teoreticna izhodišca, predstavitev izbrane metodologije in pricakovane rezultate.

Študent si ob sodelovanju z mentorjem izbere temeljno literaturo za obravnavo teme raziskovalnega dela.