Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje II

Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika italijanskega jezika
in
b) Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino.

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika italijanskega jezika: spoznavanje izraznih posebnosti jezika, tipičnih stavčnih vzorcev in kolokacijskih ter drugih medbesednih vezi s teoretičnega vidika in s praktičnim delom na besedilih.

Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino: prevajanje besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz italijanščine v slovenščino s poudarkom na kulturoloških razlikah med jezikoma; funkcijska analiza prevajalskih strategij, reševanje konkretnih in sistemskih prevajalskih problemov; razčlenjevanje pomenskih polj in registrskih posebnosti; poglabljanje razumevanja italijanskih in slovenskih besedil.