Sociologija medijev in znanja

Sociologija medijev in znanja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Vsebina

Osnovni pojmi medijskih študijev. Mediji in vsakdanje življenje. Konstante v razvoju in diskurzu o medijih. Rabe medijev. Odnos stari – novi mediji. Prednosti in pasti svetovnega spleta. Novinarstvo v dobi interneta. Osebna komunikacija v digitalnih medijih. Aktualna medijska problematika.