Vizualno v antropologiji

Vizualno v antropologiji

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Poudarek predavanj je na teoretskih in metodoloških vprašanjih, ki so se odpirali in se še odpirajo v polju vizualne antropologije. Zgodovina vizualne antropologije in etnografskega filma: od opazovanja in realizma do zavedanja konstruiranosti in refleksije, od zbiranja vizualnega gradiva do raziskovanja vizualnih svetov. Razmerje med pisnim in vizualnim. Ponovni razmislek o potencialih observacijskega snemanja. Vprašanja subjektivnosti, refleksivnosti, naracije, številnih glasov, konstrukcije Drugega, zastopništva, indigenizma in aktivizma. Pokolonializem in »tretji film«. Kritična ocena rabe vizualnih reprezentacij v antropologiji. Film in fotografija kot metodološko sredstvo in sredstvo reprezentacije ter eksperimentalni in teoretski potenciali rabe filma in fotografije za antropologijo. Raziskave vizualnega v kulturi in uporaba metodologije s pomočjo vizualnih tehnik. Predstavitev spektra vizualnega v kulturi (materialna kultura, umetnost, film in fotografija, novi mediji, rituali, telesne tehnike …). Proces izdelovanja vizualnih artefaktov, oblikovanje vizualnega okolja in komunikacija z vizualnimi sredstvi. Kulturna konstrukcija gledanja, razlike v reprezentativnih sistemih. Vprašanja interpretacije in pomenov vizualnega v različnih kontekstih. Razmejevanje med antropološkimi in neantropološkimi pristopi k vizualnim reprezentacijam. Analize občinstva. Prenos znanja preko gledanja in gibanja. Senzorna antropologija. Pomen risbe in metodološki potencial risanja v antropologiji.

1. Banks, Marcus, 1992, Which Films are Ethnographic Films? In: Crawford, Peter Ian in David Turton (ur.) Film as Ethnography. Manchester: Manchester University Press. Str. 116-131.
2. Jhala, Jayasinjhi, 1996, The Unintended Audience. In: Crawford, Peter I. in Sigurjon, Baldur Hafsteinsson (ur.) The Construction of the Viewer. Proceedings from NAFA 3. Aarhus. Intervention Press. Str. 207-228.
3. Flores, Carlos Y., 2007, Sharing Anthropology: Collaborative Video experiences among Maya Film-makers in Post-War Guatemala. In: Pink, Sarah (ur.) Visual Interventions. Applied Visual Anthropology. New York, Oxford: Berghahn Books. Str. 209-227
4. Mac Dougall, David, 1998, Transcultural Cinema. Princeton: Princeton University Press. Str. 140-165.
5. Grimshaw, Ana in Amanda Ravetz, 2009, Observational Cinema. Anthropology, Film and Exploration of Social Life. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press. Str. 113-137.
6. Schneider, Arndt and Wright, Chrisopher,2010, Between Art and Anthropology. In: Schneider, Arndt and Wright, Chrisopher (ur.) Between Art and Anthropology. Contemporary Ethnographic practice. Oxford, New York: Berg, Str. 1-23.
7. Rose, Gillian, 2007, Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Los Angelos, London, New Delhi: Sage. Str. 1-28
8. Ragazzi, Rossella, 2006, Memory, Resistance and Speaking of the ‘Self’. Migrant Children Accounts of a Shifted place-time In: Postma, Metje and Crawford, Peter Ian (ur.) Reflecting Visual Ethnography. Using the Camera in Anthropological Research. Leiden, Hojbjerg: Intervention Press. Str. 186-211.
9. Pink, Sarah, 2009, Doing Sensory Ethnography. Los Angelos, London, New Delhi: Sage. Str. 1-44.
10. Grasseni, Cristina, 2007, Good Looking: Learning to be a Cattle Breeder. V: Grasseni, Cristina (ur.), Skilled Visions. Between Apprenticeship and Standards. New York, Oxford: Berghahn Books. Str. 47-67.