Modra fakulteta

STAREJŠI ALUMNI – IZZIV ZA UNIVERZO

Klubi alumnov UL v študijskem letu 2021/22 v organizaciji Modre fakultete pripravljajo nove programe za starejše alumne.

Starejši alumni in starejše alumne (60+) se lahko prijavijo v izobraževalne programe prek portala alumni UL. Vpisi v programe, ki potekajo v zimskem semestru, so odprti. Cena za program je 50 evrov (in DDV). S članstvom pridobijo tudi veliko drugih ugodnosti, ki jih imajo alumni UL.

Človek živi dlje, zato bo tudi prihodnost drugačna. Tako kot digitalizacija leto za letom spreminja življenje, tudi dolgoživost prinaša nove vzorce življenja, ki jih učenje in izobraževanje objameta in podpirata. Na Modri fakulteti bodo starejši študenti in starejše študentke spoznavali različne sodobne teme: gibanje, umetnost, prijateljstvo in druge odnose, prostor, jezike, sodobno tehnologijo, zgodbe, glasbo in literaturo ... Predvsem pa bo Modra fakulteta povezovalna skupnost starejših alumnov, saj – kot pravi geslo alumnov UL: »Enkrat naš, vedno naš!«

Družbeno angažirano terciarno izobraževanje odgovarja na značilnosti »nove starosti«. S podaljševanjem življenja se spreminjajo življenjski poteki, stara se t. i. »generacija B« ali »generacija Baby boom«, ki se razlikuje od prejšnjih starejših. Dogaja se nekaj izredno zanimivega: znanost odkriva, kako se lahko ljudje zdravo starajo in naša civilizacija z vitalnimi starejšimi ljudmi veliko pridobiva. To je velik dosežek, ki ga prejšnja obdobja niso poznala!

Univerza v Ljubljani se razvija kot starosti prijazna univerza (age friendly university), deluje vključujoče za vse generacije študentov in razvija nove prakse izobraževanja, ki prispevajo k družbenemu povezovanju.

Naslovi programov:

 • Mladi 100 let: Zdravo podaljševanje življenja;
 • Gibalna vadba za kvalitetno starost;
 • Vznemirljiva malenkost, imenovana ljubezen: Poti in stranpoti odnosov v starosti;
 • Turistični/planinski vodnik po Sloveniji za generacije 65+;
 • Začetni tečaj francoščine;  
 • Abc angleščine;
 • Uvod v umetnostno zgodovino;
 • Razvijam svojo komunikacijo;  
 • Duhovna akademija »Prijateljstvo«;
 • Popotovanja v svet glasbe;
 • Kako razumeti glasbo?;
 • Spregovorimo o demenci;
 • Bralno-literarna pogovarjalnica (letni semester);
 • Spoznajmo podkast (letni semester);
 • Kažipot filozofije (letni semester);
 • Življenjske zgodbe v objemu spominov (letni semester).