Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Tutorstvo na Oddelku za pedagogiko in andragogiko

Tutorstvo

Študentsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri študentje, praviloma višjih letnikov, svoje kolege usmerjajo pri vsakdanjih dilemah študentskega življenja in jim svetujejo pri študiju. Pomagajo jim pri reševanju morebitnih problemov, vprašanj in dilem, ki se pojavijo tekom študija.

Zakaj je dobro imeti tutorja?

 • Ker ti pomaga na začetku tvoje akademske poti
 • Ker ti olajša prehod iz srednješolskega v univerzitetno okolje
 • Ti pomaga reševati splošne in bolj specifične probleme, ki se ti postavijo na poti
 • Ti svetuje
 • Spodbuja sodelovanje in krepitev neposrednih stikov med študenti, učitelji, oddelkom in Filozofsko fakulteto
 • Ti lahko s svojimi nasveti, znanjem in izkušnjami pomaga izboljšati študijski uspeh

Tutorji v tem šolskem letu smo:

 • Larisa Komel, koordinatorka
 • Andraž Fink
 • Lara Hiti
 • Dušan Janković
 • Urša Resman
 • Anja Balanč
 • Elena Šuntner
 • Maja Trušnovec

Tutorji smo študentje, ki smo brucem vedno na razpolago za kakršna koli vprašanja in nasvete. Če nas želiš kaj vprašati, nam piši!

Kontakt: tutorstvo@ff.uni-lj.si

Staff