Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Zaposleni in sodelavci Oddelka za pedagogiko in andragogiko

Delo Oddelka za pedagogiko in andragogiko soustvarjajo zaposleni pedagoški in strokovni delavci na Oddelku za pedagogiko in andragogiko.

ZUNANJI SODELAVCI ODDELKA

ZUNANJI SODELAVCI ODDELKA

Avsec Andreja
izr. prof. dr. za področje obče psihologije
kabinet FF: 132
telefon: +386 1 241 1151
e-pošta: andreja.avsec@ff.uni-lj.si
              andreja.avsec@psiha.net

Urška Fekonja
izr. prof. dr. področje razvojne psihologije
kabinet FF: 120/b
telefon:+386 1 2411 154
e-pošta: urska.fekonja@ff.uni-lj.si

Otto Gerdina
asistent za področje sociologije
kabinet FF: 546
telefon: +386 1 2411 098
e-pošta: otto.gerdina@fdv.uni-lj.si

Petra Javrh
docentka dr. za področje andragogike
kabinet FF: 419
telefon: + 386 1 241 1146
e-pošta: petra.javrh@acs.si

Tadej Košmerl
asistent za področje andragogiko
kabinet FF: 419
telefon: +386 1 241 1146
e-pošta: tadej.kosmerl@ff.uni-lj.si

Janez Krek
red. prof. dr. za področje filozofije edukacije
kabinet FF: 540
telefon: +386 1 241 1094
e-pošta: janez.krek@pef.uni-lj.si

Simon Kušar
izr. prof. dr. za področje geografije
kabinet FF: 220
telefon: +386 1 241 1236
e-pošta: simon.kusar@ff.uni-lj.si

Uršula Lipovec Čebron
izr. prof. dr. za področje kulturne in socialne antropologije
kabinet FF: 303, Zavetiška
telefon: +386 1 241 1524
e-pošta: Ursula.CebronLipovec@ff.uni-lj.si

Ljubica Marjanovič Umek
red. prof. dr. za področje razvojne psihologije
kabinet FF: 120/a
telefon: + 386 1 241 1152
e-pošta: ljubica.marjanovic@ff.uni-lj.si;

Irma Potočnik Slavič
izr. prof. dr. za področje geografije
kabinet FF: 227
telefon: +386 1 241 1248
e-pošta: Irma.PotocnikSlavic@ff.uni-lj.si

Matija Svetina
red. prof. dr. za področje razvojne psihologije
kabinet FF: 121
telefon: + 386 1 241 156
e-pošta: matija.svetina@ff.uni-lj.si

Tadej Troha
docent dr. za področje filozofije
kabinet FF: 540
telefon: + 386 1 241 1094
e-pošta: tadej.troha@ff.uni-lj.si

Matej Urbančič
docent za področje andragogike
kabinet FF: 419 telefon: + 386 1 241 1146
e-pošta: matej.urbancic@ff.uni-lj.si

Ana Vogrinčič Čepič
docentka dr. za področje sociologije kulture
kabinet FF: 442/a in 543
telefon: + 386 1 241 1128
e-pošta: Ana.VogrincicCepic@ff.uni-lj.si    

Živa Manja  Petrovec
asistentka za psihologijo
kabinet  FF: 121
telefon: + 386 1 241 1156
zivamanja.petrovec@ff.uni-lj.si