Predavala bo dr. Lujza Urbancova z Univerze Mateja Bela v Banski Bistrici

Katedra za slovaški jezik in književnost Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete vabi na predavanji dr. Lujze Urbancove z Univerze Mateja Bela v Banski Bistrici, in sicer:

- v sredo, 22. 2. 2023, ob 14.40 (v predavalnici Tobačna 2): Spolno uravnotežena slovaščina in kontekstualno senzitivni leksemi / Rodovo vyvážená slovenčina a kontextovo senzitívne lexémy (predavanje bo potekalo v slovaškem jeziku),

- v četrtek, 23. 2. 2023, ob 11.20 (v predavalnici Tobačna 4): Ženske in moške podobe v slovaških ljudskih pesmih / Images of women and men in Slovak folk songs (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku).

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon