Osrednja humanistična knjižnica

Poletna šola "Digitalna orodja za humaniste", Univerza v Pisi (Italija), 13. do 22. junij 2023

Pisa

Poletna šola "Digitalna orodja za humaniste", ki je namenjena raziskovalcem, študentom, učiteljem in strokovnjakom, bo udeležence seznanila z digitalnimi orodji in tehnikami za raziskovanje v humanistiki. S kombinacijo predavanj, vaj in praktičnih dejavnosti se bodo udeleženci naučili uporabljati različne aplikacije in platforme za dostop, analizo in ustvarjanje digitalnih vsebin. Poletna šola je zasnovana tako, da bo prilagojena udeležencem iz različnih okolij ne glede na njihovo predznanje, na voljo pa jim bodo tudi izkušeni inštruktorji in strokovna podpora.

Vse, ki jih zanima omenjeno področje, vabijo, da se jim pridružijo osebno ali preko videokonferenčnega orodja Microsoft Teams. Poletna šola je organizirana za obdobje dveh tednov, pri čemer obstaja možnost prijave samo za prvi teden ali pa za celotno trajanje programa.

Več informacij o pogojih udeležbe in o samem programu lahko dobite tukaj. Rok za prijavo je 30. april 2023.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Departmental library: Summer timetable

Department of English

Change of Office Hours Cvetka Sokolov

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Tanja Žigon