Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za tutorke in tutorje

Tutorstvo Filozofske fakultete med 5. in 12. majem zbira prijave za tutorje v prihajajočem letu na tej povezavi. Prijaviti se bo možno od 5. maja od 8.00 do 12. maja do 23.55, kasnejših prijav se žal ne bo upoštevalo. Prijavite se lahko za uvajalne tutorje, tutorje za tuje študente in za tutorje za študente s posebnim statusom – lahko tudi na več vej tutorstva hkrati. Pomembno je le, da izpolnjujete dva pogoja, da ste lahko tutorji, in sicer da ste v letu, ko bi bili tutorji (v tem primeru 2023/24), vsaj v drugem letniku dodiplomskega študija in da imate redni študentski status. Tutorstvo je mogoče izbrati tudi kot zunanji izbirni predmet (predmet se imenuje AA Študentsko tutorstvo) za 3 KT, v kolikor vam to vaš program seveda omogoča – to je mogoče izkoristiti enkrat na 1. in enkrat na 2. stopnji. 

Oddelki seveda potrebujejo tudi oddelčne koordinatorje, tako da ste toplo vabljeni, da se tudi za to funkcijo (ponovno) prijavite – v tem primeru je treba izpolnjevati še en pogoj, in sicer da ste bili že prej vsaj eno leto tutor. Tudi oddelčno koordiniranje je mogoče uveljavljati kot zunanji izbirni predmet (AA Koordiniranje študentskega tutorstva) za 3 KT.

Kot vsako leto je tudi tokrat v e-učilnici tutorstva odprt razpis za koordinatorje vseh treh vej tutorstva: za fakultetnega koordinatorja študentskega tutorstva, za koordinatorja tutorjev za tuje študente in za koordinatorja tutorjev za študente s posebnim statusom. Pogoji za kandidiranje za fakultetnega koordinatorja tutorja so dobro poznavanje tutorskega sistema, vsaj eno leto izkušenj z oddelčnim koordiniranjem tutorjev študentov in priložen program dela.

Veselimo se vaših prijav.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Departmental library: Summer timetable

Department of English

Change of Office Hours Cvetka Sokolov

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Tanja Žigon