Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Razpis za volitve

V skladu z določili 34. in 65. člena Statuta Univerze v Ljubljani(Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami), 124. člena Pravil Filozofske fakultete z dne 19. 4. 2017, 31., 32.in 33. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani UPB z dne 19. 7. 2019), 3. in 7. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani z dne 12. 9. 2019 dekan objavlja

R A Z P I S

za volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Filozofske fakultete za študijsko leto 2020/20211

Kandidacijski postopek bo potekal od 20. januarja do vključno 26. januarja 2021.Kandidatura mora vsebovati:-ime in priimek kandidata,

-kontaktni naslov kandidata,

-stalni in morebitni začasni naslov prebivališča kandidata,

-elektronski naslov kandidata,-številko mobilnega telefona kandidata,

-potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu kandidata,

-datum nastanka kandidature

-oddelek,na katerem kandidatka kandidra

,-lastnoročni ali digitalni podpis kandidata.

Kandidaturo pošljite na elektronski naslov volilni.odbor@ff.uni-lj.si.

2.Volilni odbor sestavljajo: Katja Černe, predsednica, Tjaša Žokalj, članica, Sara Pavlovič,članica, Mirjam Orožen, članica in Nika Mrak, članica.

3.Kandidatna lista bo objavljena v sredo, 27. januarja 2021, na oglasnih deskah in na spletni strani Filozofske fakultete.

4.Volitve se bodo izvedle v torek,9. februarja 2021, s pomočjo sistema Simply Voting. Volitve bodo potekale med 9:00 in 15:00 uro omenjenega dne. Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete.Ta razpis se objavi na oglasnih deskah in na spletni strani Filozofske fakultete v torek, 19. januarja 2021,in nadomesti razpis z dne 12. 10. 2020.

Dekan: prof. dr. Roman Kuhar:                                 Predsednica volilnega odbora: Katja Černe l. r.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of office hour with prof. dr. Mirjam Mencej

Department of Library and Information Science and Book Studies

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

The Central Humanities Library

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

The beginning of 'Anthropology of Complex Systems' Seminar

Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome Day - Exchange Students ONLY

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of office hour with prof. Muršič

Faculty of Arts

RVT Condition

Faculty of Arts

RVT Condition

Faculty of Arts, Administrative Office

Conditions for progression to the higher year of studies in academic year 2021/2022