Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Razpis za volitve

V skladu z določili 34. in 65. člena Statuta Univerze v Ljubljani(Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami), 124. člena Pravil Filozofske fakultete z dne 19. 4. 2017, 31., 32.in 33. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani UPB z dne 19. 7. 2019), 3. in 7. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani z dne 12. 9. 2019 dekan objavlja

R A Z P I S

za volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Filozofske fakultete za študijsko leto 2020/20211

Kandidacijski postopek bo potekal od 20. januarja do vključno 26. januarja 2021.Kandidatura mora vsebovati:-ime in priimek kandidata,

-kontaktni naslov kandidata,

-stalni in morebitni začasni naslov prebivališča kandidata,

-elektronski naslov kandidata,-številko mobilnega telefona kandidata,

-potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu kandidata,

-datum nastanka kandidature

-oddelek,na katerem kandidatka kandidra

,-lastnoročni ali digitalni podpis kandidata.

Kandidaturo pošljite na elektronski naslov volilni.odbor@ff.uni-lj.si.

2.Volilni odbor sestavljajo: Katja Černe, predsednica, Tjaša Žokalj, članica, Sara Pavlovič,članica, Mirjam Orožen, članica in Nika Mrak, članica.

3.Kandidatna lista bo objavljena v sredo, 27. januarja 2021, na oglasnih deskah in na spletni strani Filozofske fakultete.

4.Volitve se bodo izvedle v torek,9. februarja 2021, s pomočjo sistema Simply Voting. Volitve bodo potekale med 9:00 in 15:00 uro omenjenega dne. Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete.Ta razpis se objavi na oglasnih deskah in na spletni strani Filozofske fakultete v torek, 19. januarja 2021,in nadomesti razpis z dne 12. 10. 2020.

Dekan: prof. dr. Roman Kuhar:                                 Predsednica volilnega odbora: Katja Černe l. r.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obvestilo za študentke in študente etnologije in kulturne antropologije

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Bojana Maltarić

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Jerneja Kavčič

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Andreja Inkret

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprememba GU Uršula Krevs Birk

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Monika Govekar Okoliš

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sprejem brucev in bruck na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Tanja Šulak