Andragoška didaktika

Andragoška didaktika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Radovan Marko

Vsebina

- Temeljni pojmi: vseživljenjsko učenje, formalno, neformalno izobraževanje in učenje odraslih, oblika, metoda, tehnika v izobraževanju.
- Predmet andragoške didaktike, začetki, odnos do didaktike in specialnih didaktik.
- Samostojnost odraslega v procesu učenja, vloga izkušenj, samostojnosti, pripravljenosti, problemske orientacije, sposobnosti, stališč in prepričanj odraslega na načrtovanje in izvajanje procesa izobraževanja.
- Oblike vzgojno-izobraževalne prakse: množično, individualno in skupinsko izobraževanje; predavanja, izobraževanje na daljavo, e-izobraževanje, ljudske visoke šole, študijski krožki, seminarji, tečaji, mentorstvo, inštrukcije in svetovanje. Formativno in informativno izobraževanje.
- Oblikovanje in primerjava načel vzgojno-izobraževalnega dela, glede na cilje izobraževanja odraslih.
- Andragoški ciklus, poseben poudarek na planiranju in problemskem programiranju, smisel in namen izobraževanja, okoliščine in pogoji, cilji, potrebe in interesi, načrtovanje virov, metod in vsebin izobraževanja, posebnosti izvajanja izobraževanja, evalvacija in diagnoza novih izobraževalnih potreb.
- Uporaba izobraževalne tehnologije v procesu učenja in izobraževanja odraslih.
- Sodobne oblike in metode izobraževanja odraslih: metoda pogovora in variante pogovora, metoda diskusije in variante metode diskusije, metoda igranja vlog, metoda primera, metoda simulacije, projektna metoda, dogovor o samoizobraževanju, nominalna skupinska tehnika.