Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Študijske izmenjave v mreži CEEPUS na Oddelku za pedagogiko in andragogiko

Študijske izmenjave v mreži CEEPUS 

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko vodimo mrežo Pedagogy and Andragogy in Central Europe (PACE), v kateri sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Severna Makedonija, Poljska,  Slovaška, Slovenija in Srbija.

Študentke in študenti lahko izbirate med naslednjimi fakultetami (oddelki):

 • Univerza v Sarajevu (Oddelek za pedagogiko, FF)
 • Univerza v Banja Luki (Filozofska fakulteta)
 • Univerza v Zagrebu (Pedagoška fakulteta)
 • Univerza na Reki (Oddelek za pedagogiko, FHD)
 • Univerza v Zadru (Oddelek za pedagogiko, FF)
 • Univerza v Črni gori (Oddelek za pedagogiko, FF)
 • Ss. Univerza Cirila in Metoda v Skopju (Oddelek za pedagogiko, FF)
 • Univerza v Wroclawu (Oddelek za pedagogiko, FF)
 • Univerza v Beogradu (Oddelek za pedagogiko, FF)
 • Univerza v Novem Sadu (Oddelek za pedagogiko, FF)
 • Univerza v Trnavi (Pedagoška fakulteta)

Na mobilnosti študent/-ka dobi mesečno štipendijo (višina je odvisna od posamezne države) in brezplačno bivanje v državi. Na mobilnosti ni potrebno pridobivati kreditov, zato je primerna tudi za npr. pisanje magistrskih nalog, konzultacije ali mentorstva.

Za študijsko leto 2021/2022 je bilo našemu oddelku dodeljenih 6 mest za semestrsko mobilnost in 2 mesti za 30-dnevno mobilnost. Prijave bodo mogoče v juniju 2021.

Več informacij in kontakti za posamezno državo so dostopni na spletni strani CEEPUS.

Koordinator mreže na oddelku: dr. Marko Radovan.

Sodelavke in sodelavci oddelka