Studijski programi prve stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Dodiplomski študij na Oddelku za pedagogiko in andragogiko

Dodiplomski študij

Oddelek za pedagogiko in andragogiko na prvi stopnji študija izvaja naslednja univerzitetna študijska programa:

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

 

Sodelavke in sodelavci oddelka