Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Raziskovanje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko

Trenutni raziskovalni projekti in mednarodna sodelovanja

 • ARIS: Raziskovalni program Pedagoško-andragoške raziskave - Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti (P5-0174); od 2022 do 2026;
 • MVI: Nacionalna evalvacijska študija Analiza vlog in potreb razrednikov pri vodenju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli; od 2023 do 2024;
 • ARIS bilateralni projekt Življenjsko okolje v času pandemije: pedagoške in andragoške implikacije za razvoj rezilientnosti; od 2021 do 2023; (Nosilec: UL, sodelujejo UP, Univerza v banja Luki)
 • Projekt Digitrajni učitelj; od 2023 do 2026 (Nosilec: Založba Rokus Klett, šolski centri (ŠC Ljubljana, ŠC Nova Gorica, ŠC Kranj, ŠC Ptuj, ŠC Celje, ŠC Velenje, ŠC Novo mesto, ŠC Ptuj), RIC – Republiški izpitni center, Univerza v Ljubljani, ARNES, Zveza ljudskih univerz Slovenije, Center RS za poklicno izobraževanje, Academia, izobraževanje in druge storitve, d.o.o., Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije, Zveza srednjih šol in dijaških domov, Skupnost višjih strokovnih šol RS);
 • Projekt ULTRA@AGRIFOOD: znanje, spretnosti in kompetence za trajnostni, podnebno nevtralni in krožni prehranski sistem; od 2023 do 2025 (Nosilec: UL BF, partnerji: UL FDV, UL FF, UL EF, UL FE in UL FS);
 • Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj; od 2021 do 2023 (Nosilec: UP PEF, partnerji: UL EF, UL FU, Andragoški center Slovenije);;
 • ACIIS - Academy for Creative, innovative and inclusive schools; od 2023 do 2026; (Nosilec: Društvo ustvarjalcev Taka tuka, sodelujejo: UL, UP, Paedagogische Hochschule Wien, Sveuciliste u Zagrebu, Teatar Tirena, Innocamp Pl Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Zavod Sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti, Skola za odgoj i obrazovanje Pula, Javni Sklad RS za kulturne dejavnosti);
 • Modra fakulteta UL: Projekt Izobraževanje starejših na Univerzi v Ljubljani: Razvoj novih praks za izobraževanje starejših in ozaveščanje javnosti o dolgoživosti ter starizmu, od 2020/21 – ;
 • Erasmus+ Projekt: Green STEM (nosilka je South-West University Neofit Rilski  Blagoevgrad (Bolgarija), pri nas projekt koordinira FKKT);
 • Erasmus+ KA171 Mednarodna kreditna mobilnost; od 202 do 2025; sodelovanje UL z North-West Univerzo v Južnoafriški republiki;
 • MVI in Evropska unija-NextGenerationEU: Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest; od 2023 do 2026 (Nosilec: Center RS za poklicno izobraževanje)
 • Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj, 01. 09. 2021-31. 08. 2023 (UP PEF, UL EF, UL FU, Andragoški center Slovenije)
 • BlendVET - Blended learning in vocational education and training
 • Raziskovalni program Pedagoško-andragoške raziskave – Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti  - 1.1.2016 - 31.12.2020 (ARRS, P5-0174)
 • Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo -  INOVUP, 2018-2022 (UL, ESS)
 • Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti, 2017-2020 (UL, ESS)
 • Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021 – Model individualizacije (MIND+) (CPI, ESS)
 • Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022 (CPI, ESS)
 • Old Guys Say Yes to Community, 2016-2019 (ERASMUS+)
 • Bilateralni projekti z univerzama v Beogradu in Zadru ter z Univerzo Črne gore (ARRS)
 • Bilateralni projekti z univerzami v Beogradu, Banja Luki, Zadru in Črni gori (ARRS)

Sodelavke in sodelavci oddelka