Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Organi Oddelka za pedagogiko in andragogiko

Organi oddelka

Organi oddelka so:

  • predstojnik/-ca,
  • svet oddelka in
  • študentski svet oddelka.

Predstojnik/-ca oddelka je visokošolski učitelj/-ca, ki vodi Oddelek, ga predstavlja navzven in pomaga reševati dileme, ki jih posameznik ali Svet letnika ne more razrešiti ter pripravlja predloge za obravnavo na Kolegiju. Predstojnika/-co oddelkaimenuje in razrešuje Senat FF na predlog sveta oddelka in ima dvoletni mandat.

Svet oddelka je najvišji organ Oddelka, ki je namenjen seznanitvi in sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki zadevajo celotni študij na Oddelku za pedagogiko in andragogiko. Sestavljen je iz vseh sodelavcev Oddelka za pedagogiko in andragogiko, predstavnikov (predsednikov) študentov in oddelčnega predstavnika/ce Študentskega sveta FF, oziroma predstavnica oddelka v Študentskem svetu FF, če oddelek nima študentskega sveta.

Študentski svet oddelka sestavlja najmanj pet študentk oddelka, od katerih je ena predstavnica oddelka v Študentskem svetu FF in hkrati predsednica ŠSO.

Več v Pravilih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sodelavke in sodelavci oddelka