Studijski programi prve stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika

Vsebine

Temeljni cilji drugostopenjskega enopredmetnega pedagoškega študijskega programa Pedagogika se nanašajo na področja dela, ki jih opravlja pedagog oz. pedagoginja kot strokovnjak oz. strokovnjakinja za vzgojo in izobraževanje. Študenti in študentke med študijem nadgradijo in poglobijo znanje s področja pedagoških ved. Pridobijo znanje o znanstvenih paradigmah in orientacijah, ki je pomembno za razumevanje, analizo in kritično vrednotenje vzgojnih in izobraževalnih procesov ter za razumevanje povezanosti pedagoških pojavov, procesov in družbe. Usposabljajo se za sooblikovanje sistemskih rešitev, razvijanje izobraževalnih programov in drugih kurikularnih gradiv s področja vzgoje in izobraževanja, pa tudi za prevzemanje vodstvenih položajev v vzgoji in izobraževanju ter v drugih družbenih dejavnostih (npr. s področja kulture, sociale). Usposabljajo se za samostojno (specialno) pedagoško (šolsko, osebno, poklicno, karierno) svetovanje otrokom/mladostnikom, staršem, strokovnim delavcem na področju vzgoje, izobraževanja, poučevanja in učenja v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter v drugih javnih in zasebnih ustanovah/zavodih. Pridobivajo znanje in veščine za reševanje praktičnih problemov s področja načrtovanja, organizacije, izvajanja in evalvacije vzgojno-izobraževalnih procesov v različnih kontekstih ter na različnih stopnjah vzgoje in izobraževanja. Prav tako tudi za vodenje organizacij prostovoljnega dela, društev, projektov in programov na področju kulture, prostega časa idr. Med študijem razvijajo zmožnost sodelovanja, skupinskega dela in samostojnega delovanja v timu. Odlikuje jih razumevanje postopkov argumentacije in preverjanja znanstvenih teorij ter kritično in celostno razmišljanje na interdisciplinaren in etičen način.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika
Didaktične strategije 60 15 15 0 7 celoletni
Izbrane metode pedagoškega raziskovanja 15 90 15 0 9 celoletni
Izbrane teme iz pedagoške psihologije 30 30 0 0 5 zimski
Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole 20 10 30 0 5 letni
Pedagoška sociologija II 30 30 0 0 5 zimski
Praksa 0 0 30 0 4 celoletni
Razvoj pedagoških konceptov 30 30 0 0 5 letni
Strategije razvoja izobraževanja 30 30 0 0 5 letni
Šolsko svetovalno delo II 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij 45 15 0 0 5 zimski
Teorije čustvenih in vedenjskih težav 52 0 8 0 5 zimski
Uporabna otroška psihologija 30 0 30 0 5 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika
Magistrsko delo 0 0 0 0 30 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Zunanji izbirni predmeti 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Poklicna pedagogika 30 30 0 0 5 zimski
Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz didaktike II 30 30 0 0 5 zimski
Izkustveno učenje 30 0 30 0 5 zimski
Kurikularne teorije 30 30 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka