Studijski programi prve stopnje

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Študijski program druge stopnje Andragogika

Vsebine

ANDRAGOGIKA, Andragogika – enopredmetna pedagoška smer

Temeljni cilji drugostopenjskega študijskega programa Andragogika, Andragogika – enopredmetna pedagoška smer se nanašajo na več ravni kompetenc in profilov dela, ki ga opravlja andragog oziroma andragoginja kot strokovnjak oziroma strokovnjakinja za vzgojo in izobraževanje odraslih. Študenti in študentke med študijem razvijajo splošne kompetence humanistično in družboslovno izobraženega intelektualca oziroma intelektualke ter specifične kompetence, ki jim omogočajo razumevanje razmerij med andragoškimi pojavi in procesi, družbenim in kulturnim okoljem ter značilnostmi in pričakovanji posameznikov oziroma posameznic. Profesionalne kompetence jim omogočajo razumevanje in reševanje problemskih situacij, ki se pojavijo v teh razmerjih, razumevanje in organiziranje izobraževanja odraslih kot družbenega in individualnega procesa. Program izobražuje za odgovorno in premišljeno delovanje na področju vzgoje in izobraževanja odraslih v različnih organizacijah in okoljih.

ANDRAGOGIKA, Andragogika – dvopredmetna pedagoška smer

Temeljni cilji drugostopenjskega študijskega programa Andragogika, Andragogika – dvopredmetna pedagoška smer se nanašajo na več ravni kompetenc in na več profilov dela, ki ga opravlja andragog/andragoginja kot strokovnjak oziroma strokovnjakinja za vzgojo in izobraževanje odraslih. Študenti in študentke študijskega programa Andragogika – dvopredmetna pedagoška smer med študijem razvijejo splošne kompetence humanistično in družboslovno izobraženega intelektualca oziroma intelektualke ter specifične kompetence, ki jim omogočajo razumevanje razmerij med andragoškimi pojavi in procesi, družbenim in kulturnim okoljem ter značilnostmi in pričakovanji posameznikov oziroma posameznic. Profesionalne kompetence jim omogočajo razumevanje in reševanje problemskih situacij, ki se pojavijo v teh razmerjih, razumevanje in organiziranje izobraževanja odraslih kot družbenega in individualnega procesa. Program izobražuje za odgovorno in premišljeno delovanje na področju vzgoje in izobraževanja odraslih v različnih organizacijah in okoljih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika - enopredmetna pedagoška smer
Andragoška praksa 1 0 0 15 0 5 zimski
Izbrane metode andragoškega dela 30 30 0 0 5 zimski
Izbrane metode raziskovanja 15 30 15 0 5 letni
Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih 30 60 0 0 7 zimski
Mentorstvo in izobraževanje mentorjev 45 15 0 0 5 letni
Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle 30 30 30 0 7 zimski
Psihologija učenja in izobraževanje odraslih 30 30 0 0 5 letni
Razvoj kadrov in karierno svetovanje 30 0 30 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Zunanji izbirni predmeti 6
Andragogika - dvopredmetna pedagoška smer
Andragoška praksa 0 0 0 0 5 letni
Metodologija 45 15 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 10
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Didaktične strategije 60 0 0 0 5 letni
Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih 30 30 0 0 5 zimski
Skupnostno izobraževanje 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih 30 30 0 0 5 zimski
Zgodovina izobraževanja odraslih 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Izobraževanje starejših 30 0 30 0 5 zimski
Razvoj kadrov in karierno svetovanje 30 0 30 0 5 letni
Skupnostno izobraževanje 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Andragoška didaktika 30 30 0 0 5 zimski
Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle 30 0 30 0 5 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Andragogika - enopredmetna pedagoška smer
Andragoška praksa 2 0 0 15 0 5 zimski
Andragoški raziskovalni seminar 30 60 0 0 7 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 28 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Zunanji izbirni predmeti 10
Andragogika - dvopredmetna pedagoška smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
E-izobraževanje 30 30 0 0 5 zimski
Izobraževanje starejših 30 0 30 0 5 zimski
Poklicna andragogika 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Andragogika ciljnih skupin 30 15 15 0 5 zimski
Izbrane metode andragoškega dela 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih 30 30 0 0 5 zimski
Poklicna andragogika 30 30 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka