Češka književnost 2. polovice 20. stoletja

Češka književnost 2. polovice 20. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šnytová Jana

Predmet, posvečen češki literaturi v obdobju od konca druge svetovne vojne do sodobnosti je usmerjen v poznavanje in razumevanje temeljnih zakonitosti literarnega razvoja tega obdobja. Kronološko torej spremlja posamezne etape, umetnostne smeri in skupine oziroma modifikacije literarnih žanrov.
S tem se pozornost usmreja na spremenljivost sistema estetskih vrednot in norm, ki jih priznavajo in uveljavljajo pripadniki posameznih literarnih generacij, kar konkretno vpliva na podobo literarnega življenja. Cilj je tudi, da se razloži omejen in ideološko nadzorovan obstoj literature in umetnosti v totalitarnem režimu oziroma usmeritev na najrazličnejše pojave, ki zadevajo literarno življenje, cenzuro in avtocenzuro. V zvezi s tem bo ustrezna pozornost namenjena oblikovanju treh vzporednih komunikacijskih krogov – uradne literature, samizdatu in literaturi v eksilu. Bistveno drugačna situacija nastane s padcem železne zavese, ko na literaturo začnejo vplivati do takrat neznani ali tabuizirani tokovi in tendence, na prvem mestu postmoderna. Izhodiščne teze se potrjujejo ob interpretaciji izbranih literarnih besedil, pa tudi na njihovem sprejetju s strani takratne kritike.

Teme predavanj:
1. Refleksija druge svetovne vojne v češki literaturi.
2. Poezija vsakdanjika – Skupina 42 in Květňáci.
3. Socialistični realizem, graditeljski roman.
4. Spremembe žanra zgodovinskega romana.
5. Absurdna in modelna drama.
6. Žanrska razvejanost literature v 60. letih.
7. Svinčena leta in problematika treh komunikacijskih krogov.
8. Samizdat in underground.
9. Tendence v češki literaturi po letu 1989.
10. Znaki postmoderne.
11. Avtentičnostna in imaginativna proza.
12. Tipologija poezije po novembru 1989.

Janoušek, Pavel a kol.: Přehledné dějiny české litertury 1945–1989. Praha: Academia, 2012.
Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny čeké literatury 1945–1989. Svazek I. 1945–1948. Praha: Academia, 2007.
Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny čeké literatury 1945–1989. Svazek II. 1948–1958. Praha: Academia, 2007.
Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny čeké literatury 1945–1989. Svazek III. 1958–1969. Praha: Academia, 2008.
Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny čeké literatury 1945–1989. Svazek IV. 1969–1989. Praha: Academia, 2008.
Hruška, Petr a kol.: V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.
Fialová, Alena in kol.: V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia 2014.
Študentje morajo prebrati najmanj 5 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki jim ga posreduje izvajalec predmeta.