Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef

a) Slovaški jezik
b) Slovaška književnost

Med ponujenimi možnostmi si študenti izberejo ali jezikoslovno ali literarno temo.
Teme so v okviru diplomskega seminarja natančneje prediskutirane. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za izdelavo diplomskega dela. Vodeno in komentirano samostojno raziskovalno delo nastaja v dveh semestrih. V petem semestru v okviru diplomskega seminarja, v šestem semestru pa predvsem kot individualne konzultacije z mentorjem in morebitnim somentorjem.

Literatura za metodološki del je predstavljena v diplomskem seminarju. Literatura za diplomsko delo je individualno določena glede na izbiro teme in naslova diplomske naloge.