Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij III

Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij III

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Frankofona družba in kultura
b) Frankofona literatura

Frankofona družba in kultura:
uvod v študij frankofonih družb in kultur; pregled evropskih frankofonskih držav; Afrika: pregled francoske podsaharske in karibske kulture, jezikovni položaj; pregled kulturne produkcije francoskega izraza v Severni Ameriki, t.j. v francoskem delu Kanade in v Louisiani: uvodna predstavitev, pregled regij, jezikovni položaj. Predmet vnaša sociokulturno in zgodovinsko dimenzijo, ki usmerjata pozornost na raznolikost držav, v katerih se govori francošcino in ki so poimenovane kot frankofonija. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Frankofona literatura:
pregled belgijske literature; kanadske literature v francošcini; pregled najpomembnejše teme, katere opredeljujejo literarno izvirnost držav severne Afrike oz. Magreba ter francoske podsaharske in karibske literature v francošcini.