Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III

Družba, kultura in literatura nemških govornih področij III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea, prof. dr. Žigon Tanja

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Družba in kultura 3
b) Literatura 3

Družba in kultura 3:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino.
- Zgodovinski pregled (Avstrija in Švica) ter pomen in vpliv dogodkov na razvoj v širšem evropskem prostoru.

- Zgodovinski in kulturni razvoj na Slovenskem v 19. in 20. stoletju v luci dogodkov v Habsburški monarhiji oz. Avstro-Ogrski.
- Pregled dolocenih pojavov na podrocju družbe, kulture in umetnosti (likovna umetnost, glasba, arhitektura, film, mediji, gledališce itd.).

Literatura 3:
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorecih obmocij: književnost eksila, povojna književnost, sodobna književnost.
- Spremljanje sodobnega dogajanja v književnosti: na podlagi revij, branj, gostovanj, spletnih strani, televizijskih oddaj in filmskih priredb literarnih predlog.

-    Koppensteiner, J.: Österreich. Ein landeskundliches Lesebuch. Wien: Praesens Verlag, 2014. COBISS.SI-ID - 55898210
-    Vocelka, K.: Österreichische Geschichte. München: Beck, 2007 COBISS.SI-ID – 39654242
-    Beutin, W.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2008. COBISS.SI-ID - 38116450
-    Scheitler, I.: Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970. Tübingen, Basel: A. Francke, 2001. COBISS.SI-ID - 19274797
-    Freund, Wieland; Freund, Winfried (ur.): Der deutsche Roman der Gegenwart. München: W. Fink, 2001. COBISS.SI-ID - 23254626
-    Huyssen, A.; Scherpe R. K.: Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1993. COBISS.SI-ID - 121786
-    Schöll, Julia; Bohley, Johanna (ur.): Das erste Jahrzehnt. Narrative und Poetiken des 21. Jahrhunderts. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011. COBISS.SI-ID - 64162402
-    Horstkotte, Silke; Hermann, Leonhard: Poetiken der Gegenwart. Deutschsprachige Romane nach 2000. Berlin: De Gruyter, 2013. https://search-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/login.aspx?direct=tru…
-    Leskovec, Andrea: Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft. Darmstadt: WGB, 2011. COBISS.SI-ID - 46820706
-    Pezold, K. (ur.): Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur im 20. Jahrhundert. Berlin: Volk und Wissen, 1991. COBISS.SI-ID - 2248456
- Zeyringer, K.: Österreichische Literatur seit 1945: Überblicke, Einschnitte. Wegmarken. Innsbruck: Haymon, 2001. COBISS.SI-ID – 119561216
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Študentje in študentke morajo pri sklopu Nemška literatura III  prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.