Estetika glasbe

Estetika glasbe

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Barbo Matjaž

Predmet upošteva širši filozofski pristop k estetskim problemom glasbe. Glavni poudarek velja analizi sprememb glasbeno-filozofskih in glasbeno-estetskih misli v njihovem kronološkem ter logičnem zaporedju po vsebinskih povezavah in usmeritvah. Pri pregledu različnih estetsko-teoretičnih konceptov glasbe jih pojasnjuje glede na njihove posamične uresničitve v mejah določenih duhovno-zgodovinskih pogojev. Vse to se povezuje z analizo glasbenih dejstev v njihovem zgodovinskem kontekstu, z razčlembo temeljnih konceptov premisleka o glasbi, kriterijih vrednotenja, normativnih sistemih, o razmerjih do ustvarjalnega in recepcijskega procesa idr.

• Matjaž Barbo, Izbrana poglavja iz estetike glasbe, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2007 (oz. 2008).
• Matjaž Barbo, Pomen v glasbi in glasba v pomenu, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.
• C. Dahlhaus, Estetika glasbe, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.
• Adolf Nowak in Klaus-Ernst Behne, »Musikästhetik«, v: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel: Bärenreiter in Metzler, 1997, zv. 6, 968–1016
• Lydia Goehr (et al.), »Philosophy of Music«, Grove Music Online, ur. L. Macy http://www.grovemusic.com