Estetika glasbe

Estetika glasbe

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Barbo Matjaž

Vsebina

Predmet upošteva širši filozofski pristop k estetskim problemom glasbe. Glavni poudarek velja analizi sprememb glasbeno-filozofskih in glasbeno-estetskih misli v njihovem kronološkem ter logičnem zaporedju po vsebinskih povezavah in usmeritvah. Pri pregledu različnih estetsko-teoretičnih konceptov glasbe jih pojasnjuje glede na njihove posamične uresničitve v mejah določenih duhovno-zgodovinskih pogojev. Vse to se povezuje z analizo glasbenih dejstev v njihovem zgodovinskem kontekstu, z razčlembo temeljnih konceptov premisleka o glasbi, kriterijih vrednotenja, normativnih sistemih, o razmerjih do ustvarjalnega in recepcijskega procesa idr.