Etnologija Afrike

Etnologija Afrike

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Uvodoma splošen geografski, jezikovni in zgodovinski pregled. Poskusi in problematika etnoloških regionalnih klasifikacij. Čezatlantsko suženjstvo in suženjstvo v Afriki, antropološki pristopi k diahronemu in sodobnemu suženjstvu. Potek kolonizacije, različni tipi kolonizacije in kolonialne uprave. Problematičnost razmerja med antropologijo in kolonializmom. Zgodovinski pregled predvsem britanske in francoske antropologije v Afriki (avtorji, metode, teoretska vprašanja, koncepti). Strukturni funkcionalizem in z njim povezani koncepti politične organizacije in sorodstva, problem pojma plemena. Razvoj urbane antropologije v Afriki, etničnost in identitete. Francoska antropologija, specifike metodologije, Griaule in Dogoni. Neodvisnost in z njo povezane ideologije in gibanja (négritude, panafrikanizem, afriški nacionalizem…) ter kritika antropologije (od zunaj in od znotraj). Spremembe v antropologiji po neodvisnosti. Antropološka obravnava nekaterih tematskih sklopov: antropologija razvojne pomoči, migracije v Afriki, iz Afrike in v Afriko, afriški film, pastirski nomadizem, turizem, razmerja med spoloma, odraščanje, religija, konflikti, neokolonializem in globalizacija v Afriki. Orientalizem in okcidentalizem na primeru Tuaregov. Diahron pregled razmerja med Slovenijo in Afriko in posledice za antropologijo Afrike v Sloveniji.

1. Borut Brumen in Nikolai Jeffs (ur.), 2001, Afrike, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 29 (204-205-206): 276-304 (V-30, 64-81)
2. Grinker, Richard Roy in Christopher B. Steiner (ed.), 1997, Perspectives on Africa. A Reader in Culture, History and Representation. Oxford: Blackwell Publishers¸ (24-38, 38-52, 366-379, 366-379, 539-567, 637-653)
3. Moore, Sally Falk, 1994, Anthropology and Africa. Changing Perspectives on a Changing Scene. Charlottesville in London: The University Press of Virginia
4. Klein, Martin, 1998, Slavery and Colonial Rule in French West Africa. Cambridge: Cambridge University Press. (1-19)
5. Hutchingson, Sharon E., 1996, Nuer Dillemmas. Coping with Money, War and the State. Berkeley, Los Angelos, London: University of California Press. (21-56)
6. E. A van Beek, 2003, African Tourist Encounters: Effects of Tourism on Two West African Societies. Africa 73 (2): 251-290
7. Abu-Lughod, Lila, 1991, Writting Against Culture. V: Fox, G. Richard, Recapturing Anthropology: Working in the Present. Santa Fe: School of American Research; 137-154.
8. Cohen, Abner, 1969, Custom and Politics in Urban Africa. London: Routledge and Kegan Paul. (1-29)
9. Tilo Grätz (ur.), 2010, Mobilitiy, Transnationalism and Contemporary African Societies. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. (1-18, 92-106)
10. Fanon, Franz, 1973, Prezreni na svijetu. Zagreb: Stvarnost. Str. 121-152.