Francoska družba, kultura in literatura II

Francoska družba, kultura in literatura II

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Francoska družba in kultura
b) Francoska literatura

Francoska družba in kultura: pregled izbrana poglavja iz zgodovine Francije; francoske institucije in politični sistem; pravna ureditev; gospodarstvo. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Francoska literatura: Študentje se spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umeščajo v okvir evropske literature. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli. Pregled francoske književnosti v 19. in 20. stoletju.