Geoinformatika II

Geoinformatika II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, izr. prof. dr. Krevs Marko

- uvod v daljinsko zaznavanje; vrste in viri daljinsko zaznanih podatkov; orodja v daljinskem zaznavanju; temeljni pojmi v daljinskem zaznavanju (spektralni odbojni vzorci, vrste ločljivosti podatkov v daljinskem zaznavanju),
- vizualna interpretacija daljinsko zaznanih slik,
- klasifikacija večspektralnih posnetkov (nenadzorovana, nadzorovana klasifikacija; trdi in mehki klasifikatorji; objektna klasifikacija slik; natančnost klasifikacije),
- pretvorbe večspektralnih posnetkov in njihova uporaba (vegetacijski indeksi; indeksi za zaznavanje pozidanih in vodnih površin; ocena temperature Zemljinega površja), združevanje daljinsko zaznanih slik (večločljivostno, veččasovno, večsenzorsko),
- uporaba lidarskih podatkov,
- prostorske interpolacije (globalne in lokalne metode prostorske interpolacije) in uvod v geostatistiko (kriging),
- skupinski projekt: uporaba daljinskega zaznavanja ali prostorske interpolacije za odgovor na zastavljeno geografsko vprašanje (tematika, območje in podatki po izboru skupine).

• Wagner, T. A., Campagna, D.J., Sangermano, F., 2017. Remote sensing with TerrSet / Idrisi. Geocarto International.
• Parece, T. E., McGee, J.A., Campbell, J.B., 2019. Remote Sensing with ArcGIS Pro.
• Janssen, L. L. F., Huurneman, G. C., 2001. Principles of remote sensing. ITC, Enschede.
• Lillesand, T. M., Kiefer, R. W., Chipman, J. W., 2015. Remote sensing and image interpretation. Wiley.
• Mather, P. M., 2004. Computer processing of remotely-sensed images. An introduction. Chichester, John Wiley & Sons.
• Oštir, K., 2006. Daljinsko zaznavanje. Ljubljana, Založba ZRC.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici. / Other current literature available in the e-classroom.