Globalna kultura

Globalna kultura

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Vsebina

Predmet Globalna kultura posega v sodobno problematiko procesov globalizacije z vidika pretoka kulturnih produktov ter oblikovanja globalnih kulturnih identitet. Izhodišča so teoretske razprave o učinkih globalizacije na lokalne kulture, ter proučevanja interakcije lokalno-globalno v širokem spektru součinkovanj ekonomskih, družbenih in političnih dejavnikov. Predavanja vključujejo teme kulturnega imperializma, kulturne sinhronizacije; hibridizacije in kreolizacije; glokalizacije in lokalizacije globalne kulture. Teoretske osnove se naslanjajo na sodobno sociološko teorijo globalizacije, post-kolonialno teorijo, cultural studies in post-feministično analizo. Predavanja ob soočenju z različnimi teoretskimi možnostmi obravnavanja globalne kulture kot kompleksnega toka produktov, blaga, idej, dela in kapitala dodajajo tudi konkretne zglede, s katerimi se podajajo v dialektično polje globalno/lokalno.