Hermenevtika 1

Hermenevtika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Predavanja se bodo osredotočila predvsem na obravnavo naslednjih hermenevtičnih koncepcij:
-hermenevtika kot veščina interpretacije,
- hermenevtika in metodologija humanističnih in družboslovnih ved,
- hermenevtika in filozofija,
- fenomenološka hermenevtika,
- anticipacija razumevanja ,
- časovnost in zgodovinskost razumevanjske situacije,
- jezik kot predpostavka hermenevtike,
- razlaganje tekstov,
- pripoved in jezikovni kontekst,
- filozofska terminologija,
- bivanje in spoznavanje kot interpretacija,
- hermenevtika in metafizika,
- hermenevtična drugost kot filozofsko, humanistično in interkulturno vprašanje,
- svoboda in »duh časa«,
- problem hermenevtične »etike«,
- razmerje filozofije do umetnosti in religije,
- politika (ne)razumevanja.

Angehrn, Emil: »Tekst kot model«. Phainomena 70-71 (2009), str. 193–212. COBISS.SI-ID - 29705216 ali
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-RM7HWIGB/8d294860-2bfc-47a1-ba…
Dilthey, Wilhelm: »Nastanek hermenevtike«. Phainomena 25/26 (1998), str. 251–279. COBISS.SI-ID - 29705216
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-60OEKI10/2d3041bb-971e-4e9e-b….
Gadamer, Hans-Georg: »O krogu razumevanja«. V: Izbrani spisi, Ljubljana 1999, str. 35–44. COBISS.SI-ID - 98971648
Gadamer, Hans-Georg – Derrida, Jacques: »Dobra volja do moči«. Phainomena 27-28 (1999), str. 123–150. COBISS.SI-ID - 29705216
http://www.phainomena.com/wp-content/uploads/2019/11/Revija-Phainomena-….
Grondin, Jean: »Avguštin in Gadamer«. Phainomena 27-28 (1999), str. 195–208. COBISS.SI-ID - 29705216
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GDIK3QGV/04266bb0-32e7-4b02-a…
Heidegger, Martin: »Uvod«, Bit in čas, Slovenska matica, Ljubljana 1997, str. 17–68. COBISS.SI-ID - 69333760
Heidegger, Martin: Pogovor iz govorice (med Japoncem in sprašujočim), v: Na poti do govorice, Slovenska matica, Ljubljana 1995, str. 96–101, 124–141. COBISS.SI-ID - 54156544
Ricoeur, Paul: »Humanistika med znanostjo in umetnostjo«. Phainomena 53/54 (2005), str. 15–24. COBISS.SI-ID - 29705216
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-0OIWYH9L/8b1f94fc-ace4-4cb4-b7…
Vattimo, Gianni: »Dogodivščine razlike«. Literatura 89/90 (1998), str. 51–67. COBISS.SI-ID - 98737152 ali http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-726JK4F8/109bb6e4-38f4-40c1-a9…