Hetitščina I/2

Hetitščina I/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Hetitščina sinhrono. Pri vajah bere transliterirana besedila in poglablja znanje hetitske opisne slovnice (klinopisni zlogovni zapisi, fonemski sestav, stavčna fonetika = sandhi, samostalniški, pridevniški in zaimkovni deklinativni vzorci, glagolski sistem, druge besedne vrste, temeljne skladenjske strukture) in poznavanje historičnega razvoja hetitskega jezika. Po prehodu na branje transkribiranih besedil poglablja znanje o problematiki, ki jo predstavljajo zlogovni zapisi, in o sinhronem hetitskem sestavu nasploh.

Hetitščina diahrono. Razvoj praide. fonemskega sestava prek praanatolskega stanja v hetitščino s posebnim ozirom na soodvisnost vokalne/konzonantne kvalitete in akcenta. Praanatolski *o. Vprašanje kentum-satem refleksov v anatolskih jezikih. Vprašanje *H2 in *H3 v anatolskih jezikih. Praide. labiovelari v anatolskih jezikih.

- Furlan, M., Hetitski fonemski sestav: od praindoevropščine do hetitščine (izročki k vsakokratnemu predavanju).
- Melchert, C. H., Hittite Vocalism – Per una Grammatica Ittita. Ur. O. Carruba, Pavia, 1992, str. 181–196.
- Friedrich, J., Hethitisches Elementarbuch I, II. Heidelberg, 1975, 195 + 119 str.
- Friedrich, J., Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg, 1952–1966, 477 str.
- Hoffner, H. A. Jr. and Melchert, H. C., A Grammar of the Hittite Language: Part I: Reference Grammar, Part 2: Tutorial, Winona Lake: Eisenbrauns, 2008, 468 str. + 75 str.
- Warren. H. Held, Jr., William Schmalstieg, Janet E. Gertz, Beginning Hittite. Columbus, 1987, 218 str.
- Rüster, M., Neu, E, Hethitisches Zeichenlexikon. Wiesbaden, 1989, 388 str.
- The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Edited by H. G. Güterbock and H. A. Hoffner. Chicago, 1980– /
- Kimball, S. E., Hittite Historical Phonology. Innsbruck, 1999, 456 str.
- Melchert, C., Anatolian Historical Phonology. Amsterdam - Atlanta, 1994, 457 str.
- Kloekhorst, A., Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon, Leiden: Brill, 2008, 1162 str.

Ostala literatura se določa po dogovoru med predavateljem in študenti vsako študijsko leto posebej.
Other reading is specified by agreement between the instructor and students for each academic year separately.