Hetitski seminar

Hetitski seminar

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Furlan Metka, prof. dr. Zorman Marinka

Hetiti in hetitščina, Odkrivanje hetitskega jezika. Klinopisna ortografija. Sinhrona fonetika in morfologija.

- Friedrich, J. Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg, 1975-1966, 344 str. COBISS.SI-ID - 50523136
- Hout, Th. van den. Elements of Hittite. Cambridge, 2011, XV + 204 str. https://search-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/login.aspx?direct=tru…
- Melchert, C., H. A. Hoffner. A Grammar of the Hittite Language. Winona Lake, Indiana, 2008, XXII + 468 str. COBISS.SI-ID - 39982690

Ostala literatura se določa po dogovoru med predavateljem in študenti.