Italijanščina v rabi 2

Italijanščina v rabi 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Predstavitev in analiza jezika v rabi v italijanskih medijih: televizija, Internet (e-pošta, blog, forum, chat, Twitter, Facebook ), sms. Jezik oglasov.