Angleška frazeologija

Angleška frazeologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vrbinc Marjeta

- Kaj je frazeologija?
- Klasifikacija frazeoloških enot:
- Frazemi
- (Ireverzibilne) dvojniki
- Primerjalni frazemi
- Pregovori
- Krilatice
- Formule
- Kolokacije
- Glagoli parafraziranja
- Večbesedni glagoli
- Onomaziološki pristop
- Frazeološke enote z barvami
- Frazeološke enote z lastnimi imeni
- Modifikacije (substitucija, razširitev, redukcija, permutacija)
- Izvor frazeoloških enot (literarni viri, mitologija, starodavne legende, zgodovinski dogodki itd.)
- Frazeologija in kultura
- Frazeologija in etnični stereotipi
- Frazeologija in prevajanje
- Lažni prijatelji v frazeologiji

Fiedler, Sabine 2007. English Phraseology: A Coursebook. Tübingen: Gunter Narr Verlag. COBISS.SI-ID - 47325794
Cowie, Anthony P. (ed.) 2001. Phraseology: Theory, Analysis, and Applications. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 15125090
Dobrovol'skij, Dmitrij & Elisabeth Piirainen 2005. Figurative Language: Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives. Amsterdam, Boston: Elsevier. COBISS.SI-ID - 972499
Moon, Rosamund 1998. Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-based Approach. Oxford: Clarendon Press. COBISS.SI-ID - 7263074
Piirainen, Elisabeth 2012. Widespread Idioms in Europe and Beyond: Toward a Lexicon of Common Figurative Units. New York, Washington: P. Lang. COBISS.SI-ID – 21152998
Piirainen, Elisabeth & József Attila Balázsi 2016. Lexicon of Common Figurative Units: Widespread Idioms in Europe and Beyond. Vol. II. New York, Washington: Peter Lang. COBISS.SI-ID - 23315430