Antika v kulturi novega veka

Antika v kulturi novega veka

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Predmet je oblikovan kot ilustrativen pregled recepcije antike v književnosti in kulturi novega veka od renesanse do sodobnosti:
1) podoba Grčije in Rima v novem veku
a) renesansa, razsvetljenstvo, Winckelmann, romantika, b) atenska demokracija kot model, c) olimpijske igre in ideologija športa, č) Rim in ideologija imperija, d) Rim in krščanstvo (vzorčna tema: krščanski Vergilij), e) evropska humanistična tradicija v odnosu do poganske in krščanske antike

2) književnost, gledališče, umetnost in film
- humanistična latinska kultura,
- odkritje antike v renesansi (težiščne teme: renesančne poetike, firenški neoplatonizem, arkadizem, podoba antike v renesančni umetnosti),
- antika v francoskem klasicističnem gledališču,
- antika v razsvetljenstvu,
- antika v evropski romantiki in v francoskem simbolizmu,
- antika v literaturi, gledališču in filmu 20. stoletja (recepcija mita ob primeru Medeje in/ali Ojdipa; recepcija literarnih del ob izbranih avtorjih),
- podoba antike v hollywoodskih filmskih spektaklih in popularni kulturi.

Branje izbranih novoveških besedil in ogled filmov z antično tematiko (tudi v obliki seminarskih predstavitev).
Temeljna študijska literatura je izbor odlomkov iz sekundarne literature.
Vzorčne obravnave recepcije literarnih tem (Ojdip, Medeja, efeška vdova): T. Smolej (ur.), Tematologija, Ljubljana, 2006.

Dodatna literatura / further reading:
- C. Edwards (ur.), Roman Presences: Receptions of Rome in European Culture 1789–1945, Cambridge: CUP, 1999
- M. I. Finley, Antična in moderna demokracija, Ljubljana: Krtina, 1999
- Th. Haecker, Vergilij - oče Zahoda, Ljubljana: Študentska založba, 2000 (Claritas)
- L. Hardwick, Reception Studies, Oxford, 2003 (Greece and Rome New Surveys in the Classics 33)
- G. Highet, The classical tradition: Greek and Roman influences on Western literature, Oxford, 1949
- M. McDonald, Ancient Sun, Modern Light: Greek drama on the modern stage, New York, 1992
- M. Winkler (ur.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford, 2001