Antika v kulturi novega veka

Antika v kulturi novega veka

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

Predmet je oblikovan kot ilustrativen pregled recepcije antike v književnosti in kulturi novega veka od renesanse do sodobnosti:
1) podoba Grčije in Rima v novem veku
a) renesansa, razsvetljenstvo, Winckelmann, romantika, b) atenska demokracija kot model, c) olimpijske igre in ideologija športa, č) Rim in ideologija imperija, d) Rim in krščanstvo (vzorčna tema: krščanski Vergilij), e) evropska humanistična tradicija v odnosu do poganske in krščanske antike

2) književnost, gledališče, umetnost in film
- humanistična latinska kultura,
- odkritje antike v renesansi (težiščne teme: renesančne poetike, firenški neoplatonizem, arkadizem, podoba antike v renesančni umetnosti),
- antika v francoskem klasicističnem gledališču,
- antika v razsvetljenstvu,
- antika v evropski romantiki in v francoskem simbolizmu,
- antika v literaturi, gledališču in filmu 20. stoletja (recepcija mita ob primeru Medeje in/ali Ojdipa; recepcija literarnih del ob izbranih avtorjih),
- podoba antike v hollywoodskih filmskih spektaklih in popularni kulturi.