Antropologija vzgoje

Antropologija vzgoje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Krek Janez

Vsebina

Povezava antropologije in vzgoje. Izbrane antropološke teme: sorodstveni sistemi; poroka in družina; spolna diferenciacija; socialna kontrola; religija; družbena moč.

Izbrani kulturni fenomeni in razlage: iniciacija; totem in logika totemskih klasifikacij, totem in kasta; tabu; incest; eksogamija, endogamija; monogamija, poligamija, poliandrija; patrilinearno in matrilinearno nasledstvo; sistemi transformacij, univerzalizacija in partikularizacija, kategorije, elementi, vrste, števila; struktura in funkcija v prvotnih družbah; stacionarno in kumulativno; kulturne potrebe itd.

Vzgoja in človek kot biološko in družbeno bitje: antropološki modeli razlage človeškega fenomena; pomen bioloških in družbenih dejavnikov za individualno učlovečenje; kritike »natura-kultura« diade.

Transmisija kulture (inkulturacija): osnovni pojmi in modeli transmisije kulture; inkulturacija; dejavniki transmisije kulture; primerjava transmisije kulture v prvotnih in modernih družbah;

Povezave spoznanj antropologije in vprašanj ter teorij moralne filozofije. Kulturne norme normalnosti v neevropskih kulturah in nelagodje v kulturi.