Avdiovizualno prevajanje

Avdiovizualno prevajanje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana

Predavanja:
Namen predmeta je predstaviti značilnosti avdiovizualnega prevajanja in študentom dati teoretično osnovo za delo pri seminarskih vajah iz avdiovizualnega prevajanja.
Obravnavane teme: kratek pregled zgodovine avdiovizualnega prevajanja; zunanji dejavniki, ki omejujejo avdiovizualno prevajanje: usklajenost besedila s sliko, bralne zmožnosti gledalcev; pojem povprečnega gledalca; avdiovizualni prevod kot del polisemiotičnega besedila; oblikovanje podnapisov; načela zgoščevanja besedila v podnapisih; posebnostin jezika v podnapisnih kot vmesne zvrsti med pisanim in govorjenim; podnaslavljanje različnih vrst televizijskih oddaj in filmov; podnaslavljanje, sinhronizacija in brani komentar; podnaslavljanje za slušno prizadete.

Seminar:
Delo poteka v obliki analize podnaslovljenih odlomkov različnih žanrov in z različnimi podnaslovnimi značilnostmi ter samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo.
Obravnavane teme: podnaslovni postopek – prevajalski in tehnični vidiki; oblika podnapisov; oblikovanje besedila – delitev med podnapisi in znotraj podnapisov; ritem menjavanja podnapisov in primeri delitve dialoga na podnaslovne enote; načela zgoščevanja besedila ob hitrem ritmu; jezik podnapisov kot posebna prenosniška zvrst –
prevajanje nezbornega govora, dialektov, slenga; prevajanje kulturno specifičnih izrazov v podnapisih; prevajanje jezikovnih in jezikovno-slikovnih iger v dialogu; podnaslavljanje gledaliških in drugih umetnostnih besedil; prevajanje po danih časovnih kodah.

Jankowska, Anna in Angieszka Szarkowska (ur.). 2015. New Points of View on Audiovisual Translation and Media Accessibility. Oxford: Peter Lang.
Şerban, Adriana, Matamala, Anna, in Jean-Marc Lavaur (ur.) 2011. Audiovisual translation in closeup : practical and theoretical approaches. Bern: P. Lang.
Pedersen, Jan, 2011: Subtitling norms for television: an exploration focusing on extralinguistic culltural references. Amsterdam; Philadephia: J. Benjamins.
Cintas, Jorge Díaz (ur.) 2009. Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt: Lang. New trends in audiovisual translation. Bristol (UK) ; Buffalo (USA): Multilingual Matters.
Gambier, Yves, ur. 1998. Translating for the media. Turku: Painosalama OY.
Ivarsson, Jan, in Mary Carroll. 1998. Subtitling. Simrishamm: TransEdit.
Kovačič, Irena. 1998. Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod. (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St. Jerome, str. 75-82.
Kovačič, Irena. 1996. Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il cinema, la televisione e la scena: atti del convegno internazionale. Bologna: CLUEB, str. 297-305.