Didaktika II

Didaktika II

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina

I. ARTIKULACIJA UČNEGA PROCESA
1. učne stopnje, predmet artikulacije, analiza učnih stopenj
2. didaktične etape (faze) učnega procesa
3. učne oblike in učne metode; učna sredstva; strategije pouka

II. NAČRTOVANJE UČNEGA PROCESA
4. pojem, funkcije in značilnosti učnega načrtovanja: predmetnik, učni načrt, kriteriji izbire učne vsebine
5. strategije učnega načrtovanja: učno-vsebinsko, učno-ciljno, razvojno-procesno načrtovanje
6. učna priprava: globalna priprava; letna priprava na ravni šole; učiteljeva letna priprava; etapna priprava; priprava didaktične enote

III. DIDAKTIČNA NAČELA
7. opredelitev didaktičnih načel; temeljne značilnosti in dileme
8. splošnost, smiselnost in veljavnost, formulacija didaktičnih načel
9. metodološko ozadje in klasifikacija didaktičnih načel
10. poglobljena obravnava izbranih didaktičnih načel