Diplomski seminar iz jezikoslovja

Diplomski seminar iz jezikoslovja

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

V izbirnem diplomskem seminarju nosilci seminarja, tj. univerzitetni učitelj z nazivom najmanj docent, na začetku študijskega leta okvirno predstavi teme svojega diplomskega seminarja. Tema diplomskega seminarja je pozneje s študenti oz. študentkami, ki temo izberejo, natančneje prediskutirana. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za pripravo seminarskega dela. Večina kontaktnih ur je namenjena predstavitvi seminarskih del študentov/ študentk in diskusiji po predstavitvi v seminarju.