Francoščina 1

Francoščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile, lekt. mag. Bobnar Miranda, lekt. mag. Žugelj Nataša

Osnovne jezikovne strukture: sedanji in prihodnji časi, člen, pridevniki, zaimki, zanikanje, velelnik.
Osnovno besedišče: osebni podatki, opis samega sebe, svojega poklica, zanimanj, družine. Ura, dnevi v tednu, letni časi. Opis kraja.
Bralno in slušno razumevanje: kratka prirejena in avtentična besedila v francoščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih sporočil.
Osnove francoske in frankofonske civilizacije in kulture: geografija Francije, frankofonija, navade (prazniki), francoski šanson.

Prvi del enega sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih po smernicah Skupnega evropskega okvira za poučevanje jezikov (prva polovica)
COBISS.SI-ID – 515819551, COBISS.SI-ID – 70497378, COBISS.SI-ID - 485116
Grégoire, M., Thiévenaz, O. (2011): Grammaire progressive du français. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 48628578
Jereb, E. (več izdaj): Francoska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 245275904
Mermet, G. (več izdaj): Francoscopie. Pariz: Larousse. COBISS.SI-ID – 12644706
Leroy-Miquel, C. (2009): Vocabulaire progressif du français : avec 250 exercices. [Niveau débutant]. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 129707