Francoska književnost in druge umetnosti

Francoska književnost in druge umetnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Seminar se prične z uvodom o povezavah med književnostjo in drugimi umetnosmi na sploh. Sledi predstavitev različnih oblik teh odnosov v francoski kulturi (motiv slike v književnosti, različne oblike prirejanja literarnega dela za film, uporaba filmskih in glasbenih postopkov v sodobni literaturi, itd.). Za temo raziskovalne naloge si študentje izberejo konkreten primer povezave, ki ga podrobno analizirajo.

Henri Agel, L’incertitude, une constante de la littérature au cinéma, L'Harmattan, 1996. 155 str.
Jean-Louis Backes in dr. [ur.]: Littérature et musique dans la France contemporaine, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2001. 334 str.
Daniel Bergez, Littérature et peinture, Paris, Armand Colin, 2004. 224 str.
Berlinda Cannone, Musique et littérature au XVIIIe siecle, Paris, PUF, 1998. 128 str.
Pascal Dethurens, Musique et littérature au XXe siecle, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1998. 232 str.
Judith Labarthe-Postel, Littérature et peinture dans le roman moderne, L'Harmattan, 2002. 282 str.
Aude Locatelli, Littérature et musique au XXe siecle, Paris, PUF, 2001. 128 str.