Francosko-slovenski literarni stiki

Francosko-slovenski literarni stiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

Seminar predstavlja razvoj slovenskih literarnih odnosov z dveh vidikov:
- Razvoj prevajanja francoske književnosti v slovenski jezik in slovenske književnosti v francoski jezik;
- Vpliv francoske književnosti na razvoj slovenske književnosti.
Teme za seminarske naloge bodo torej lahko iz dveh različnih področij: iz traduktologije ali iz raziskovanja vplivov.

Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2001. 417 str.
Tone Smolej, Slovenska recepcija francoske naturalistične proze, doktorska disertacija, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2003. 314 str.
Tone Smolej, L'Assommoir et l'ouvre romanesque d'Ivan Cankar, Les Cahiers naturalistes, Paris, 2003, 253-261.
Zborniki Društva slovenskih književnih prevajalcev, 1-30.