Hetitščina II/1

Hetitščina II/1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Furlan Metka

Nominalna morfologija. Izvor nominalnih sklonil. Pregled nominalnih deklinacij. Slovnične kategorije (število, binarni sistem spola s podkategorijo živosti, sklon, sistem sklonov v stari hetitščini in novi hetitščini). Praide. o-jevske osnove in osnove na *-eH2- in hetitska ajevska deklinacija (v kontekstu drugega anatolskega gradiva, predvsem likijskega). Dvojni deklinativni vzorec ijevskih osnov in njegovi ide. viri. Oblikotvorne posebnosti pri deklinaciji konzonantnih osnov. Prevoj v nominalnih osnovah. Delitev in izvor heteroklitičnih osnov. Besedotvorje nominalnih osnov (glavni povedni tipi).

Pronominalna morfologija (oblikotvorje in besedotvorje) in ide. viri.

- Furlan, M., Hetitska nominalna deklinacija, Ljubljana, 2012, 78 str.
- Friedrich, J. Hethitisches Elementarbuch I, II. Heidelberg, 1975, 195 + 111 str.
- Hoffner, H. A. Jr. and Melchert, H. C., A Grammar of the Hittite Language: Part I: Reference Grammar, Part 2: Tutorial, Winona Lake: Eisenbrauns, 2008, 468 str. + 75 str.The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the - University of Chicago. Edited by H. G. Güterbock and H. A. Hoffner. Chicago, 1980– /
- Kimball, S. E., Hittite Historical Phonology. Innsbruck, 1999, 456 str.
- Melchert, C., Anatolian Historical Phonology. Amsterdam - Atlanta, 1994, 457 str.
- Kloekhorst, A., Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon, Leiden: Brill, 2008, 1162 str.

Ostala literatura se določa po dogovoru med predavateljem in študenti vsako študijsko leto posebej.
Other reading is specified by agreement between the instructor and students for each academic year separately.