Intertekstualnost v italijanski književnosti 1

Intertekstualnost v italijanski književnosti 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet je namenjen analiziranju intertekstualnih razmerij med italijanskimi in drugimi knjižnimi besedili na primeru motiva Odiseja. Izhajajoč iz Homerjeve Odiseje ugotavlja, v kakšnih oblikah se motiv pojavlja v izboru italijanskih književnih besedil od srednjega veka pa do 20. stoletja in tistih del, ki so vplivala nanje, ter tako vpelje študenta v razumevanje intertekstualnosti.