Izbrana poglavja iz azijskih filozofij

Izbrana poglavja iz azijskih filozofij

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Nina

1. Seznanitev z izbranimi filozofskimi tradicijami in tokovi Indije, Kitajske, Japonske, Tibeta (budizem, daoizem, indijske filozofske šole idr.), ter z razvojem in oblikovanjem določenih filozofskih doktrin, idej, konceptov in medsebojnimi vplivi med posameznimi šolami.
2. Analiza narave človekove eksistencialne situacije, kot je pojmovana v posameznih filozofskih sistemih, in predočite različnih soterioloških pristopov.
3. Proučitev različnih teorij o r(R)ealnosti, vprašanj razmerja med pojavnostjo in transcendenco, dilem spoznavanja in možnosti spoznanja, seznanitev s filozofijo jezika, antično kozmologijo ter sodobnimi filozofskimi razpravami o kozmosu, prostoru in času.
4. Spoznavanje temeljnih doktrin bogate tradicije estetike v različnih filozofskih šolah Azije ter ključne prepletenosti z metafiziko in njenimi predpostavkami.
5. Vpogled v neločljivo razmerje med duhom/umom in telesom v procesu usvajanja vrhovnega znanja.
6. Proučitev odgovorov in rešitev, ki jih na aktualne dileme, vezane predvsem na vprašanja etike in odgovornosti, ki jih odpira globalizirana svetovna realnost, ponujajo izbrane filozofske tradicije Azije.
7. Analiza različnih plasti dialoga med »Zahodom« in Azijo ter kritičen vpogled v »zahodno« percepcijo azijskih filozofskih tradicij.

1. Davis, Brat V. (ur): Japanese and Continental Philosophy: Conversations with the Kyoto School. Indianapolis: Indiana University Press Bloomington, 2011. (e-oblika, dostop za UL)
https://adz.izum.si/UNILJ?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info%3Aofi%3A…
PDF:
https://web-p-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/ebookviewer/eboo…
2. Doniger, Wendy. The Hindus: an Alternative History. Oxford: Oxford University Press, 2010. COBISS.SI-ID – 47574882
3. Ganeri, Jonardon. Philosophy in Classical India. London: Taylor & Francis, 2001. COBISS.SI-ID - 116225792
4. Mallinson, James. Roots of Yoga. London: Penguin Books, Ltd., 2016. COBISS.SI-ID - 64865122
5. Michael, Thomas. The Pristine Dao. Metaphysics in Early Daoist Discourse. Albany: State University of New York Press, 2005. (e-oblika, dostop za UL)
https://adz.izum.si/UNILJ?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info%3Aofi%3A…
PDF:
https://web-p-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/ebookviewer/eboo…
6. Milčinski, Maja. Azijske filozofije in religije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. COBISS.SI-ID - 269050624